menuordersearch
owjsport.com

اوج اسپورت، سامانه های هوشمند تجویز کننده نسخه ورزشی

تماس با ما پاسخگوی سریع 09106454535
قبلی
آنا کنزیولوژیپکیج علمی تناسب اندامنسخه ورزشی ویژه بهبود درد گردننسخه ورزشی ویژه میگرننسخه ورزشی تخصصی افزایش حجم (هایپرتروفی) شانه ها
بعدی
جستجو در فروشگاه
نوع نسخه ورزشی
جستجو
نسخه 30 دقیقه ای اسکی فضایی ویژه چربی سوزی
هوازی
نسخه 30 دقیقه ای اسکی فضایی ویژه چربی سوزی
توضیحات بیشترهوازی5,000 تومان موجود
سامانه هوشمند جامع تمرینات ورزشی
پیشنهاد
ما
پیشنهاد
ویژه
نرم افزار
سامانه هوشمند جامع تمرینات ورزشی
توضیحات بیشترنرم افزار63,000 تومان 45,000 تومان موجود
نسخه فول بادی ویژه چربی سوزی
تمرین با وزن بدن (در خانه)
نسخه فول بادی ویژه چربی سوزی
توضیحات بیشترتمرین با وزن بدن (در خانه)6,000 تومان موجود
نسخه اختصاصی توانبخشی مچ و ساق پا
پیشنهاد
ما
توانبخشی
نسخه اختصاصی توانبخشی مچ و ساق پا
توضیحات بیشترتوانبخشی5,000 تومان موجود
نسخه تخصصی تقویت ساعد
پیشنهاد
ما
تمرینات موضعی
نسخه تخصصی تقویت ساعد
توضیحات بیشترتمرینات موضعی5,000 تومان موجود
بدنسازی عمومی فاز آناتومیکال آداپتیشن
پیشنهاد
ما
بدنسازی
بدنسازی عمومی فاز آناتومیکال آداپتیشن
توضیحات بیشتربدنسازی5,000 تومان موجود
سامانه هوشمند جامع تمرینات ورزشی
پیشنهاد
ما
پیشنهاد
ویژه
نرم افزار
سامانه هوشمند جامع تمرینات ورزشی
توضیحات بیشترنرم افزار48,000 تومان 36,000 تومان موجود
کشش عمومی بدن ویژه قبل از تمرین
کششی
کشش عمومی بدن ویژه قبل از تمرین
توضیحات بیشترکششی5,000 تومان موجود
چربی سوزی پیشرفته 15 دقیقه ای
هوازی
چربی سوزی پیشرفته 15 دقیقه ای
توضیحات بیشترهوازی5,000 تومان موجود
logo-samandehi
ایمیل و تلفن های تماس
مدیریت سایت: 06133382515
ایمیل شرکت: info@owj1.com