menuordersearch
owjsport.com

اوج اسپورت، سامانه های هوشمند تجویز کننده نسخه ورزشی

تماس با ما پاسخگوی سریع 09106454535
قبلی
آنا کنزیولوژیپکیج علمی تناسب اندامنسخه ورزشی ویژه بهبود درد گردننسخه ورزشی ویژه میگرننسخه ورزشی تخصصی افزایش حجم (هایپرتروفی) شانه ها
بعدی
جستجو در فروشگاه
نوع نسخه ورزشی
جستجو
نسخه ورزشی ویژه بهبود درد گردن
پیشنهاد
ما
توانبخشی
نسخه ورزشی ویژه بهبود درد گردن
توضیحات بیشترتوانبخشی5,000 تومان موجود
آناتومی تمرینات قدرتی با وزن بدن
پیشنهاد
ما
آناتومی تمرینات قدرتی با وزن بدن
آناتومی تمرینات قدرتی با وزن بدن
توضیحات بیشترآناتومی تمرینات قدرتی با وزن بدن42,000 تومان موجود
آناتومی پرورش اندام
پیشنهاد
ما
آناتومی پرورش اندام
آناتومی پرورش اندام
توضیحات بیشترآناتومی پرورش اندام42,000 تومان موجود
برنامه ورزشی ویژه توانبخشی سندروم تونل کارپال
توانبخشی
برنامه ورزشی ویژه توانبخشی سندروم تونل کارپال
توضیحات بیشترتوانبخشی5,000 تومان موجود
آناتومی کشش
پیشنهاد
ما
آناتومی کشش
آناتومی کشش
توضیحات بیشترآناتومی کشش42,000 تومان موجود
پکیج علمی تناسب اندام
پیشنهاد
ما
پکیج علمی ورزشی
پکیج علمی تناسب اندام
توضیحات بیشترپکیج علمی ورزشی215,000 تومان موجود
آنا کنزیولوژی
پیشنهاد
ما
کتاب آناکنزیولوژی
آنا کنزیولوژی
توضیحات بیشترکتاب آناکنزیولوژی45,000 تومان موجود
تمرین در آب
پیشنهاد
ما
تمرین در آب
تمرین در آب
توضیحات بیشترتمرین در آب42,000 تومان موجود
نسخه 30 دقیقه ای تردمیل اینتروال با شدت بالا
پیشنهاد
ما
هوازی
نسخه 30 دقیقه ای تردمیل اینتروال با شدت بالا
توضیحات بیشترهوازی5,000 تومان موجود
نسخه ورزشی تخصصی افزایش حجم (هایپرتروفی) شانه ها
پیشنهاد
ما
بدنسازی
نسخه ورزشی تخصصی افزایش حجم (هایپرتروفی) شانه ها
توضیحات بیشتربدنسازی5,000 تومان موجود
نسخه ورزشی ویژه کمر درد
پیشنهاد
ما
توانبخشی
نسخه ورزشی ویژه کمر درد
توضیحات بیشترتوانبخشی5,000 تومان موجود
نسخه ورزشی ویژه میگرن
پیشنهاد
ما
ورزش درمانی
نسخه ورزشی ویژه میگرن
توضیحات بیشترورزش درمانی5,000 تومان موجود
سامانه هوشمند جامع تمرینات ورزشی اوج اسپرت
پیشنهاد
ما
پیشنهاد
ویژه
نرم افزار
سامانه هوشمند جامع تمرینات ورزشی اوج اسپرت
توضیحات بیشترنرم افزار30,000 تومان 21,000 تومان موجود
نسخه اصلاحی شانه نابرابر
حرکات اصلاحی
نسخه اصلاحی شانه نابرابر
توضیحات بیشترحرکات اصلاحی5,000 تومان موجود
نسخه 300 ثانیه ای انفجاری با شدت بالا
تمرین با وزن بدن (در خانه)
نسخه 300 ثانیه ای انفجاری با شدت بالا
توضیحات بیشترتمرین با وزن بدن (در خانه)5,000 تومان موجود
نسخه چالشی 10000 تایی شکم
پیشنهاد
ما
چالشی
نسخه چالشی 10000 تایی شکم
توضیحات بیشترچالشی5,000 تومان موجود
logo-samandehi
ایمیل و تلفن های تماس
مدیریت سایت: 06133382515
ایمیل شرکت: info@owj1.com